Planowanie Rozwoju Gospodarstwa Rolnego - Szkolenie CDR Kraków 20-22.06.2017 r.

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie

 

APLIKACJE, METODYKI i FORMULARZE NA ROK 2017
dla Programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013), Działania Rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020)
i Działania Rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020)

Aplikacja Planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej na rok 2017 uwzgledniająca zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne wprowadzone rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2017

Aplikacja Planu działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej na rok 2017

Aplikacja Planu działalności rolnośrodowiskowej na rok 2017 dla zobowiązań podjętych do 2013 r.

Aplikacja Planu działalności rolnośrodowiskowej na rok 2017 dla zobowiązań podjętych od 2014 r.


Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej na 2017 r.

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej na 2017 r.

Formularz dokumentacji siedliskowej

Formularz dokumentacji ornitologicznej

 

Aplikacja do sprawdzenia restrukturyzowanego małego gospodarstwa w zakresie spełnienia podstawowego kryterium dostępu do ww. poddziałania PROW 2014-2020
 
Płatności bezpośrednie 2017 - materiały informacyjne

Aplikacja pozwalającą na szybkie lecz orientacyjne obliczenie wielkości gospodarstwa na podstawie SO 2010

  Aplikacje do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej na rok 2016 na potrzeby:
 

Zakres tematyczny „Szkolenia w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”

Aplikacja do sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej na 2016 r.

 

Płatności Bezpośrednie 2016 - materiały informacyjne

APLIKACJA DO SPORZĄDZANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ I DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ

wersja 1.0 - Excel 2007 - formularz udostępniony przez ARiMR

wersja 1.1 - Excel 2007 - formularz zmodyfikowany (wg uwag doradców)

wersja 1.0 - Excel 2003

Wzór oświadczenia

 

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej (aktualizacja 29.03.2016)

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej

Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej

 

Nadanie uprawnień doradcy z zakresu e-wniosku o przyznanie Płatności Bezpośrednich

icon_xls.gif KARTA LOCHY - aplikacja do zarządzania stadem trzody chlewnej

icon_xls.gif

APLIKACJA do obliczania produkcji azotu, wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

icon_xls.gif

Kalkulacje produkcji trzody chlewnej:
w cyklu otwartym oraz od momentu pokrycia lochy do odchowu prosiąt do wagi 15 kg

icon_doc.gif

Wzór wniosku o przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego w terminie do 12 miesięcy

icon_xls.gif

Wytyczne dotyczące realizacji Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie programu rolnośrodowiskowego 2007-2013

  DOPŁATY 2007 DEMO - Aplikacja demonstrująca jak wypełnić wniosek o płatności na rok 2007 zgodnie z wzorem wniosku oraz instrukcji opracowanej przez ARiMR
icon_xls.gif

PARAMETRY SILOSÓW NA KISZONKĘ - narzędzie do obliczania: parametrów silosów oraz planowania produkcji kiszonek w zależności od wielkości stada