W dniach 2-3 marca br. na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie spotkanie dyrektorów jednostek doradztwa rolniczego. Spotkaniu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Agencji Nieruchomości Rolnych oraz
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Celem spotkania było omówienie współpracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego z innymi jednostkami podległymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz spraw bieżących dotyczących między innymi:

  1. Działania służb doradczych oraz omówienia harmonogramu realizacji PROW 2014-2020;
  2. Podsumowania wniosków z warsztatów organizowanych dla dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zegrzu w dniach 18-19 stycznia 2017 roku;
  3. Prowadzonych przez CDR prac w 2017 r. ukierunkowanych na wsparcie realizacji zadań ośrodków doradztwa rolniczego
  4. Podejmowania działań w zakresie szerszego wykorzystania technologii informatycznych w doradztwie rolniczym;
  5. Rozliczenia zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 w kontekście realizacji Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie;
  6. Instrumentów wsparcia oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.