W dniach 03-04 kwietnia 2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, odbyło się szkolenie dotyczące: "Promocji bezpieczeństwa rodzin wiejskich w gospodarstwie". Dwudniowe szkolenie prowadzone było przez Pawła Kaczorowskiego - inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy - wieloletniego praktyka z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, a także Elżbietę Wojciechowską Lipkę - specjalistę z zakresu ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie i zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym oraz Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie.

W dniach 23-24 marca oraz 27-28 marca 2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu odbyły się szkolenia dotyczące: „Zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zasady wypełniania e-Wniosku o przyznanie płatności na rok 2017”. Dwudniowe szkolenia prowadzone były przez pracowników ARiMR w Warszawie i Poznaniu oraz CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie doradców rolniczych, czego wynikiem była frekwencja przekraczająca 80 osób. 

W dniach 28 i 29 marca 2017 roku w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się Konferencja nt. "Prezentacja wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce" dla doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa zajmujących się produkcją zwierzęcą. Referaty z wynikami swoich badań przedstawili naukowcy z Instytutu Zootechniki w Balicach - 3 osoby, 3 tematy zaprezentowali pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 6 tematów z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach i 5  z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W Polsce kukurydza pod względem zasiewów zajmuje drugie miejsce po pszenicy, ale ze względu na wyższą wydajność zbiera się około 30% ziarna więcej. Areał uprawy kukurydz to około 1,2 mln ha. Z tego mniej więcej połowę zbiera się na kiszonkę i połowę na ziarno. Średni plon według IERiGŻ PIB wyniósł w 2016 roku 6,87 t z ha. Plony były zróżnicowane w różnych rejonach kraju i zależały między innymi od uprawianej odmiany. Odmiany kukurydzy charakteryzują się zróżnicowaniem cech rolniczych, dlatego warto przed podjęciem decyzji o wyborze odmiany zapoznać się z ich charakterystyką oraz wybrać odpowiednią odmianę do warunków glebowych i klimatycznych w gospodarstwie.

Zakończył się cykl wojewódzkich spotkań informacyjno-szkoleniowych dla rolników w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy”. W zaplanowanych 48 spotkaniach, od połowy lutego do połowy marca 2017 r., wzięło udział prawie tysiąc rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu całej Polski.

W niedzielę 19 marca zakończyły się targi AGROTECH, największa w Polsce impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Po raz kolejny Kielce znalazły się w centrum uwagi ogromnej rzeszy rolników i mieszkańców wsi, pasjonatów nowoczesnych technologii, producentów środków do produkcji, naukowców, doradców rolniczych.  Zakres branżowy targów to jak zawsze głównie  nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej, środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, pasze oraz budownictwo inwentarskie. Ale nie tylko. Organizatorzy starają się aby targi były też miejscem wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Stąd w programie wiele  ciekawych wykładów i konferencji.

W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu w 2016 roku doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 9 odmianami owsa, 24 odmianami jęczmienia jarego. Również były w badaniach prawie wszystkie dostępne odmiany pszenżyta jarego - 11 odmian (doświadczenie dla IHAR-PIB w Radzikowie) oraz 12 odmian pszenicy jarej - wybranych ze względu na korzystne cechy do uprawy metodami ekologicznymi (doświadczenia dla IUNG-PIB w Puławach).