48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 1-2 marca 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie pt. „Uruchamianie działalności produkcji żywności przetworzonej - aspekty prawne, wymagania weterynaryjne, sanitarne, obowiązki prawa podatkowego w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było przygotowanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz przekazanie wiedzy w tym zakresie instytucjom pracujący w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Wykładowcami na szkoleniu byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i Departament Finansów, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej. Podczas swoich wykładów przedstawili zagadnienia związane z prowadzeniem działalności rolniczego handlu detalicznego zgodnie ze swoimi kompetencjami. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania informacji przekazywanych przez wykładowców i jednocześnie zadawania pytań dotyczących regulacji prawnych i wymagań w zakresie prowadzenia tej działalności.


W szkoleniu wzięło udział łącznie 77 osób. Byli to przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, Izb Rolniczych, Jednostek Certyfikujących i Lokalnych Grup Działania.


Prezentowane podczas wykładów treści dotyczyły wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, jakości handlowej produkowanej żywności oraz wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego. Odrębnym zagadnieniem przedstawionym na szkoleniu przez przedstawiciela Departamentu Finansów MRiRW były zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące zwolnień i sposobu opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej w rolniczym handlu detalicznym.

W ramach działalności rolniczego handlu detalicznego stworzono duże możliwości w zakresie różnorodności produktów jakie mogą być produkowane i wprowadzane do obrotu. Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności w ramach tej działalności rolnicy są zobowiązani do spełniania przede wszystkim wymagań istniejących już rozporządzeń. Powinny być one stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę produkcji. W trakcie szkolenia uczestnicy podkreślali potrzebę ujednolicenia wymagań jakie muszą spełnić rolnicy przy produkcji i sprzedaży poszczególnych rodzajów żywności.Treści prezentowanych podczas szkolenia wykładów zamieszczono w załącznikach.

Załączniki
Prezentacje wykładowców

Barbara Sałata
Główny Specjalista
Dział Systemów Produkcji Rolnej

foto 0   foto 1

foto 2   foto 3

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl