W dniach 25-27 listopada br. w Nadarzynie odbędą się I Centralne Targi Rolnicze, dedykowane branży

...

Uroczyste ogłoszenie wyników XXIV edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich

...

Radomski oddział CDR odwiedziła we wtorek 18 października kilkunastoosobowa  delegacja urzędników

...

Jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów zbóż

...

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 "Wsparcie

...

W dniach 12-13 października br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

...

W dniach 5-6 października 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się 2-dniowe

...

Przedmiotem zainteresowania krajów bałkańskich jest dziś integracja z Unią Europejską i współpraca z krajami

...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-30 września 2016 roku

...

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w

...

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 26-28.09. 2016 zorganizowało wyjazd

...

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że we współpracy z

...

W dniach 12-13 września br. w Ołtarzewie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało

...
W dniach 22 i 23.09.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat
...

W dniach 12-14 września 2016 r., w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie

...

W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyło się szkolenie

...

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej

...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie KSOW Mazowieckiego zrealizowało w okresie letnim

...

W dniach 19-21.09.2016 r. w CDR/O Poznań obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju

...

W chwili obecnej mimo wydawałoby się dużej ogólnej liczbie grup stopień zorganizowania naszych

...