Od 12 września 2016 r. do 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

...
Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków
...

W dniach 6-8.09.2016 r. w CDR w Brwinowie odbyły się XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki

...

W dniach 5–6 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przeprowadzono

...

KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając

...

W dniach 3-4 września br. w Częstochowie odbyła się jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza

...

W dniach 30-31 sierpnia 2016r. w CDR oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie z wyjazdem do

...

Na prośbę Łotewskiego Centrum Doradztwa i Kształcenia Rolniczego i doradców z łotewskiego powiatu

...

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniąca z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.

...

Do unijnych rejestrów chroniących nazwy produktów na terenie całej Unii Europejskiej wpisanych

...

Informujemy, że w Dz.U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie

...

18 sierpnia br. rozpoczyna się trzeci wakacyjny konkurs „Odpoczywaj na wsi” promujący turystykę

...

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza na konferencję: „Innowacyjne metody

...

Prowadzenie doświadczeń polowych w Chwałowicach -  gospodarstwie demonstracyjnym  Centrum Doradztwa

...

Na zlecenie Komisji Europejskiej stworzono publikację zawierającą wyniki całorocznego procesu

...

W dniach 1-2 lipca 2016 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat drobnych

...

W dniach 04-06.07.2016 r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju

...

Celem analizy gleby jest ocena zasobności gleb, nadwyżki lub niedoboru dostępnych składników

...

W związku z trwającymi obecnie w resorcie rolnictwa pracami legislacyjnymi w zakresie zmiany

...

W dniu 23 czerwca 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, w szkoleniu połączonym z

...