Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 26-28.09. 2016 zorganizowało wyjazd

...

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że we współpracy z

...

W dniach 12-13 września br. w Ołtarzewie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało

...
W dniach 22 i 23.09.2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat
...

W dniach 12-14 września 2016 r., w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie

...

W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyło się szkolenie

...

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej

...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie KSOW Mazowieckiego zrealizowało w okresie letnim

...

W dniach 19-21.09.2016 r. w CDR/O Poznań obyło się szkolenie pn. "Analiza i planowanie rozwoju

...

W chwili obecnej mimo wydawałoby się dużej ogólnej liczbie grup stopień zorganizowania naszych

...

Od 12 września 2016 r. do 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

...
Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze wydawnictwa wojewódzkich ośrodków
...

W dniach 6-8.09.2016 r. w CDR w Brwinowie odbyły się XII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki

...

W dniach 5–6 września 2016 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu przeprowadzono

...

KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając

...

W dniach 3-4 września br. w Częstochowie odbyła się jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza

...

W dniach 30-31 sierpnia 2016r. w CDR oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie z wyjazdem do

...

Na prośbę Łotewskiego Centrum Doradztwa i Kształcenia Rolniczego i doradców z łotewskiego powiatu

...

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniąca z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.

...

Do unijnych rejestrów chroniących nazwy produktów na terenie całej Unii Europejskiej wpisanych

...