W dniach 14-15 września 2007 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się Krajowe

...

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 10-12 września 2007 r.

...

 W dniu 11 września 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość

...

W ramach programu Leonardo da Vinci, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ukazał się obszerny 

...

 Jubileusz kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
Wydano 50. numer czasopisma „Zagadnienia

...

Według rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi

...

 W dniach 17-18.07.07 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyło się seminarium

...

Realizacja Programu INTERREG IIIC eFarmer "Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i

...
W stosunku do łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji
...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie 16 lipca 2007 r. przyjmowanie

...


W dniach 27-29 czerwca 2007 r w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, odbyło się V

...

14 marca 2007 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie

...

 Zakończanie pilotażowej edycji kursu internetowego "Komputerowe wspomaganie zarządzania

...

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się w dniach 25-27.06.2007 roku szkolenie kończące

...

W projekcie rozporządzenia wdrażającego działanie „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie

...

 Tegoroczne Dni z Rolnictwem Ekologicznym zorganizowano w radomskim oddziale Centrum Doradztwa

...

 Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników działów Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.
W dniach

...

W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca

...

W dniach 3-6 czerwca dwudziestoosobowa grupa polskich naukowców zajmujących się badaniami

...

Żywność ekologiczna: nowe rozporządzenie mające na celu promowanie dalszego rozwoju sektora

...