30 listopada br. CDR O/Kraków rozpoczyna kurs e-learningowy "Przepisy prawne a turystyka wiejska",
...
 W dniach 17 i 24 listopada 2006 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyły się dwa
...
 W dniach 13 – 14 listopada 2006 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się Walne
...
 W dniach 3-4 października 2006r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się seminarium
...
W latach 2007-2013 beneficjenci realizujący działanie „Wspieranie przedsięwzięć...
 Niniejszy numer składa się z dwóch części. Pierwsza zawierającej artykuły nt. funkcjonowania doradztwa
...