48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Nominaci XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces"

Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVIII edycji Konkursu „Sposób na Sukces”. Rada Programowa Konkursu na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoniła grupę nominatów.
Nominaci XVIII edycji Konkursu zostaną ocenieni przez członków Rady Programowej podczas wizytacji terenowych w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Wyłonieni nominaci XVIII edycji ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces"


Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych. Przedłuża się termin składania zgłoszeń do 19 lutego 2018 r.


Sposób na Sukces - dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - szkolenie wyjazdowe - WYJAZD ODWOŁANY
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że w dniach od 22 do 24 listopada br. organizuje szkolenie wyjazdowe dla doradców, przedsiębiorców, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Szkolenie będzie realizowane na terenie woj. lubelskiego, gdzie zostanie zaprezentowanych 5 przedsięwzięć będących przykładem dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych, prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy i dywersyfikacji dochodów mieszkańców obszarów wiejskich. Wizytowane przedsięwzięcia są laureatami konkursu „Sposób na sukces”.


Materiały do pobrania przez laureatów XVII edycji konkursu Sposób na Sukces

Materiały do pobrania
Zdjęcia z Gali Finałowej konkursu Sposób na Sukces XVII


SnS 2017Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
W dniu 4 lipca 2017 roku w Rezydencji Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu "Sposób na Sukces" sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.


SnSRozstrzygnięcie XVII edycji konkursu Sposób na Sukces
Rada Programowa Konkursu Sposób na Sukces wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Wyłoniono szesnaście przedsięwzięć w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie


SnSLista nominatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces
Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów. Nominaci XVII edycji konkursu "Sposób na Sukces" zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych. Lista nominatów


SnSZapraszamy do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy. więcej...


SNS2016

Gala finałowa XVI edycji konkursu Sposób na Sukces
W dniu 28 czerwca 2016 roku w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVI edycji konkursu Sposób na Sukces pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Spośród zgłoszonych w XVI edycji 65 przedsięwzięć, Rada konkursu wyłoniła 13 laureatów, których nagrodzono w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety oraz 3 podmioty uhonorowano wyróżnieniem. więcej...


Rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu Sposób na Sukces
Rada Programowa wybrała laureatów i wyróżnionych w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Wyłoniono szesnaście przedsięwzięć w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięć zrealizowanch przez kobiety, w tym trzy przedsięwzięcia zostały wyróżnione.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie

Uroczystość finałowa XVI edycji konkursu Sposób na Sukces odbędzie się w dniu 28 czerwca br. o godz. 12:00 w Pałacu Belweder w Warszawie.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął patronatem honorowym XVI edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
Obecnie patronat nad konkursem sprawują:

Patronat honorowy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Patronat  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Patronat medialny  
Telewizja Polska S.A. Program 1  
Agro Serwis  
Nowe Życie Gospodarcze  
Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika  
Farmer - magazyn  
Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy  

Nominaci XVI edycji konkursu Sposób na Sukces
Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces”. Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów. Nominaci XVI edycji konkursu "Sposób na Sukces” zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych, w terminie do dnia 25 kwietnia br. więcej...

 


XVI edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z organizatorami zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu Sposób na Sukces. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014r. i pierwszej połowie 2015r.. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie. więcej...


Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w XV edycji konkursu Sposób na Sukces
11 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa XV edycji konkursu Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spośród 62 zgłoszonych przedsięwzięć jury konkursu wybrało 12, które nagrodzono w czterech kategoriach: rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład w poprawę jakości życia na wsi. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali listy gratulacyjne i albumy od Prezydenta oraz dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bernard Mucha, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. więcej...


Rozstrzygnięcie Jubileuszowej XV edycji konkursu Sposób na Sukces
Wybrano laureatów tegorocznej XV edycji konkursu Sposób na Sukces. Jury wybrało piętnaście przedsięwzięć w czterech  kategoriach: rodzinnej, zespołowej, w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety, w tym trzy przedsięwzięcia wyróżniło.
Lista laureatów konkursu


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem XV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces”
Konkurs Sposób na Sukces narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości. więcej...


Wręczenie nagród laureatom XIV edycji konkursu Sposób na Sukces
Tegoroczna gala finałowa konkursu Sposób na Sukces odbyła się w Pałacu Prezydenckim 20 maja 2014 r. Spośród 66 zgłoszeń jury konkursu wybrało 15 przedsięwzięć, które nagrodzono w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Najwięcej, bo aż 10 przedsięwzięć nagrodzono w kategorii rodzinnej, w której nagrodę przyznano m.in. za utworzenie Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego Sea Park w Sarbsku. Park związany jest tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów oraz kulturą i historią Pomorza. Budowa parku została dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. więcej...

 


Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu Sposób na Sukces
Wybrano laureatów tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces. Jury wybrało piętnaście przedsięwzięć w trzech kategoriach: rodzinnej, zespołowej i w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Lista laureatów tutaj


Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 maja 2014 r. w Pałacu Prezydenckim. Relacja z ubiegłorocznej uroczystości finałowej tutaj.
Pozostałym wizytowanym nominatom, którym nie udało się znaleźć w gronie tegorocznych finalistów, gratulujemy dotarcia do drugiego etapu oceny. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem konkursu firmy nie nagrodzone mogą zgłaszać przedsięwzięcia do kolejnej edycji konkursu.


Seminarium wyjazdowe dla doradców i przedsiębiorców
Doradcy współpracujący przy organizacji Konkursu „Sposób na Sukces” oraz przedsiębiorcy z obszarów wiejskich w dniach 25-27 września 2013r. uczestniczyli w seminarium „PROW na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi, a zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Seminarium obejmowało zajęcia stacjonarne oraz wizyty w trzech podmiotach, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na wsi przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. więcej...


 

Uroczystość wręczenia nagród finalistom XIII edycji konkursu Sposób na Sukces
24 czerwca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w XIII edycji konkursu Sposób na Sukces na najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich. Konkurs Sposób na Sukces organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. więcej...


 

 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Gospodarstwie Agroturystycznym Ziołowy Zakątek
W dniach 22-23 lutego 2013 r. grupa laureatów konkursu Sposób na Sukces oraz doradców współpracujących przy organizacji konkursu gościła w Gospodarstwie Agroturystycznym Ziołowy Zakątek w Korycinach w województwie podlaskim. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: dobre praktyki i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; wsparcie finansowe dla agroturystyki i turystyki wiejskiej w praktyce; miejsce na inwestycje przedsiębiorców w Małych projektach w ramach programu Leader; questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych, metoda edukacji regionalnej i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego; co, kiedy i jak ubezpieczyć w gospodarstwie i w firmie. więcej...
 


 

Wręczenie nagród finalistom XII edycji konkursu Sposób na Sukces
Gala finałowa tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces odbyła się 28 czerwca w Pałacu Prezydenckim. W imieniu Prezydenta laureatów i gości podjął Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: w kategorii indywidualnej nagrodzono dwa podmioty, w kategorii rodzinnej – trzy podmioty, w kategorii zespołowej – trzy podmioty, w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - pięć podmiotów, dwa przedsięwzięcia otrzymały wyróżnienie. więcej...


Prezydent RP objął honorowym patronatem XII Edycję Konkursu "Sposób na Sukces”

więcej...


Wyjazd studyjny do Niemiec zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 10-15 października br.na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z umową nr 238/2011 zawartą w dniu 27.04.2011r. zorganizowało wyjazd studyjny do Niemiec (Saksonia, Badenia-Wirtembergia) na temat zasad i metodyki upowszechniania doradztwa rolniczego w zakresie związanym z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich. W wyjeździe studyjnym udział wzięli doradcy z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz przedsiębiorcy – laureaci kolejnych edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” tworzący nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. więcej...


Uroczyste wręczenie nagród tegorocznym finalistom konkursu Sposób na Sukces odbyło się 28 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Laureaci i wyróżnieni w XI edycji konkursu odebrali listy gratulacyjne, które w imieniu Prezydenta wręczył Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Finaliści otrzymali także dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wręczył Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto nagrodzeni w konkursie zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi m.in. w postaci zestawów kina domowego. Nagrody przyznano w kategoriach indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Łącznie nagrodzono czternaście przedsięwzięć, w tym dwa wyróżniono. więcej...


Spośród przedsięwzięć zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces, Rada Programowa (Jury) wybrała 22 przedsięwzięcia do dalszej oceny podczas wizytacji terenowych, które zakończono z końcem marca.  Następnie przedstawiciele Jury w trakcie posiedzenia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniu 31 marca dokładnie omówili przebieg wizyt u nominatów i wyłonili laureatów w poszczególnych kategoriach oraz przyznali wyróżnienia: laureaci i wyróżnieni w XI edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces.


Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Publikacja wydana z okazji 10-lecia konkursu Sposób na Sukces

Kim są laureaci dotychczasowych edycji konkursu Sposób na Sukces? Czym firma rodzinna wyróżnia się na tle konkurencji? Na czym polega sukces firmy i jaki jest sposób na sukces? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w publikacji wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2010 roku z okazji 10-lecia konkursu Sposób na Sukces. Obok informacji o laureatach i relacji z uroczystości finałowych, publikacja zawiera także opracowanie na temat firm rodzinnych, przygotowane na podstawie badań ankietowych wśród firm, które były laureatami i zdobywcami nagród w konkursie w minionych 10 latach. 

Konkurs Sposób na Sukces narodził się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Jego ideą jest promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Ponadto konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi lub też – jak ma to miejsce w przypadku inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych – integrują mieszkańców małych miejscowości.

Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie. Organizacja konkursu opiera się na współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat, Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Patronat honorowy nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny - Telewizja Polska S. A. - Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Bank i Rolnictwo, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika oraz magazyn Farmer.

W 2003 roku laureaci i wyróżnieni w konkursie powołali Stowarzyszenie Sposób na Sukces w celu wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. pobierz katalog... (13 MB)


Kraina Rumianku – Kraina Ludzi Aktywnych
Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego uzyskało nagrodę I stopnia w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w tegorocznej edycji konkursu Sposób na Sukces za uruchomienie Wiejskiego Spa w Krainie Rumianku oraz prowadzenie działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Polecamy artykuł o laureacie w nr 9/2011 dwutygodnika Farmer pt. Kraina Rumianku – Kraina Ludzi Aktywnych.


Sposób na Sukces - wywiad z Krzysztofem Mościckim, dyrektorem CDR

Na portalu farmer.pl ukazał się wywiad z Krzysztofem Mościckim, dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na temat funkcjonowania konkursu Sposób na Sukces na przestrzeni 11 lat. Artykuł można przeczytać tutaj


„Róża – moje życie” - publikacja laureata VI edycji konkursu Sposób na Sukces

Gorąco zapraszamy do lektury fragmentów książki Pana Ernesta Michalskiego, jednego z laureatów konkursu Sposób na Sukces. Książka pt. „Róża – moje życie” ukazała się pod koniec maja 2011 r.

Autor od kilkudziesięciu lat upowszechnia wiedzę na temat zdrowia i właściwej diety, opartej na dostatku witaminy C, pochodzącej z naturalnego źródła – owoców róży. Z pasją opisuje swoją drogę do zdrowia i życiową przygodę, jaką stała się dzika róża. Opracował technologię przetwarzania owoców róży w celu uzyskania wysokowitaminowego soku.

W roku 2009 Pan Ernest Michalski ufundował i założył Fundację „Polska Róża”. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat róży owocowej, która jest fenomenem pod względem zawartości witaminy C, wśród wszystkich znanych w naszej części Europy owoców i warzyw.  czytaj… 


Laureaci XI edycji konkursu Sposób na Sukces – artykuł w Nowym Życiu Gospodarczym

W majowym numerze miesięcznika Nowe Życie Gospodarcze znalazł się artykuł opisujący laureatów tegorocznej, XI edycji konkursu Sposób na Sukces. Magazyn Nowe Życie Gospodarcze jest wieloletnim patronem medialnym konkursu. Czytaj artykuł…
 


Uroczystość finałowa X edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Uroczystość finałowa IX edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces
   
Uroczystość finałowa VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces 
     
Uroczystość finałowa VII edycji ogólnopolskiego konkursu SPOSÓB NA SUKCES
  
Laureaci i wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie "Sposób na Sukces" w latach 2000-2015

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl