Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniach 10-15 października br. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z umową nr 238/2011 zawartą w dniu 27.04.2011 r. zorganizowało wyjazd studyjny do Niemiec (Saksonia, Badenia-Wirtembergia) na temat zasad i metodyki upowszechniania doradztwa rolniczego w zakresie związanym z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.

      
czytaj całość...