Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2015r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2015r.

1.    Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2015r.

2.    Zestawienie cen minimalnych nawozów w marcu 2015r.

3.    Zestawienie cen maksymalnych nawozów w marcu 2015r.

4.    Dynamika cen nawozów w marcu 2015r.

5.    Wykresy czysty składnik w marcu 2015r.

6.    Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w marcu 2015r.