Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2016r. przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w IV kwartale 2016r.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2016r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w IV kwartale 2016r.

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w IV kwartale 2016r.

Dynamika cen nawozów w IV kwartale 2016r.

Wykresy czysty składnik w IV kwartale 2016r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w IV kwartale 2016r.