Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2017 r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2017 r.

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2017 r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w maju 2017 r.

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w maju 2017 r.

Dynamika cen nawozów w maju 2017 r.

Wykresy czysty składnik w maju 2017 r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w maju 2017 r.