Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w trzecim kwartale 2010r. - przygotowana na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w trzecim kwartale 2010r.