Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych  oraz  cen nawozów w IV kwartale 2010r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czwartym kwartale  2010r.