Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2012r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2012r.

1. Analiza rynku nawozów mineralnych  oraz  cen nawozów w marcu 2012r.
2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w marcu 2012r.
3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w marcu 2012r.
4. Dynamika cen nawozów w marcu 2012r.
5. Wykresy czysty składnik w  marcu u 2012r.