KIEROWNICTWO
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrala w Brwinowie

Jacek Węsierski - Dyrektor
Katarzyna Boczek - Zastępca Dyrektora
Krzysztof Janiak - Zastępca Dyrektora

Oddział w Krakowie

Jarosław Bomba - Dyrektor Oddziału

Oddział w Poznaniu

Edward Matuszak - Dyrektor Oddziału

Oddział w Radomiu

Henryk Skórnicki - Dyrektor Oddziału
Robert Fiszer - Zastępca Dyrektora Oddziału

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA SPOŁECZNA DORADZTWA ROLNICZEGO

powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. art. 9  ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 )

Instytucja 

Imię i nazwisko 

Minister właściwy ds. rozwoju wsi
2 przedstawicieli


Mieczysław Paradowski

Edyta Wieczorkiewicz-Dudek

Krajowa Rada Izb Rolniczych
2 przedstawicieli, w tym:
Pomorska Izba Rolnicza
Śląska Izba RolniczaZenon Bistram

Roman Włodarz

Związki zawodowe rolników
4 przedstawicieli, w tym:
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
Związek Zawodowy Centrum Zawodowe Młodych Rolników
Związek Zawodowy Centrum Zawodowe Młodych Rolników
Polski Związek Producentów KukurydzyTadeusz Szymańczak - Zastępca Przewodniczącego Rady

Albert Dziura
Mariusz Markiewicz
Krzysztof Jankowski

Szkoły wyższe
1 przedstawiciel
Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoHenryk Grodzki

Jednostki badawczo-rozwojowe
1 przedstawiciel
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w RadzikowieEdward Arseniuk - Przewodniczący Rady

Konwent Marszałków
1 przedstawiciel
Wicemarszałek Województwa OpolskiegoAntoni Konopka