48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 27-28 lutego 2018 roku oraz 6-7 marca 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie nt: „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018. Aplikacja eWniosekPlus ", w którym wzięło udział w obu terminach po 49 uczestników.

Byli to doradcy rolniczy z różnych części kraju, pracownicy zarówno jednostek państwowych (ODR-ów, Izb Rolniczych) jak i podmiotów prywatnych.
Wykładowcami byli specjaliści z Centrali ARiMR: Michał Rybarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich oraz Paulina Raczkowska oraz Grażyna Biesiadowska-Salamon. Natomiast w drugim terminie wykładowcami byli pracownicy Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Agnieszka Kondyjowska oraz Sławomir Nowak. Uczestnicy zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi wątpliwościami nt. uruchamianego sposobu składania wniosków za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus oczekiwali konkretnych odpowiedzi i takie też otrzymywali. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano też informacji o wprowadzonych zmianach w aplikacji i sposobie wypełniania wniosku w zbliżającej się kampanii naboru wniosków.
Pracownicy CDR O/Kraków Rafał Galiak i Waldemar Gorajczyk w drugim dniu obu szkoleń przeprowadzili warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą aplikacji eWniosekPlus pokazując funkcjonalność dostępnej wersji demo.
Program szkolenia obejmował w pierwszym dniu m.in. zagadnienia związane z zasadami przyznawania płatności rolnośrodowiskowych, Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych, płatności w ramach rolnictwa ekologicznego, zasady przyznawania płatności rolnośrodowiskowych, Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych, płatności w ramach rolnictwa ekologicznego a także zmiany w zakresie płatności obszarowych oraz obsługi wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus.
W drugim dniu szkolenia zaprezentowane zostały zasady bezpieczeństwa w aplikacji eWniosek oraz odbyły się warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą aplikacji e-Wniosek – szkolenie interaktywne.
Osoby, które chciały uzyskać uprawnienia do obsługi aplikacji eWniosekPlus pod koniec drugiego dnia zajęć zdawały test sprawdzającym wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia i po jego zdaniu złożyli wnioski o nadanie loginu i hasła do obsługi aplikacji eWniosekPlus a następnie zostaną wpisani na listę osób uprawnionych do obsługi aplikacji e-Wniosek. Lista ta dostępna jest na stronie internetowej CDR.
Szkolenia tego rodzaju organizowane są w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i w oddziałach w Krakowie, Poznaniu i Radomiu na szeroką skalę i w kilku terminach.

  

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl