48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 09.03.2018 w Poznaniu,  Wielkopolskie Centrum Klasteringu zorganizowało spotkanie pod tytułem „Klastrów Wielkopolskich Czar, WCK - Działania i Perspektywy”. Spotkanie odbyło się w Concordia Design w Poznaniu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele: Klastrów z Wielkopolski, przedsiębiorców, jednostek naukowych i doradczych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Połczyńska Prezes (WCK). Spotkanie podzielone było na kilka części tematycznych. Pierwsza dotyczyła działania i planów Wielkopolskiego Centrum Klasteringu. Poprowadziła je Pani Joanna Kobus-Cisowska, wiceprezes (WCK).

Część druga dotyczyła projektu WCK z MPR Group z Wrocławia. Poprowadzili ją przedstawiciele w/w firmy. Zaprezentowali korzyści ze współpracy dla firm Inicjatyw Klastrowych Wielkopolski w obszarze obniżenia kosztów energii i gazu, rekrutacji, systemu zarzadzania sprzedażą, opakowań i reklamy w internecie – SEM.

W trzeciej części przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w osobach: Blanka Blajer-Kujawa i Michał Ptaszyński przedstawili możliwości certyfikacji Inicjatyw Klastrowych w Województwie Wielkopolskim oraz omówili dotacje skierowane do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), z których mogą skorzystać Koordynatorzy Inicjatyw Klastrowych. Są oni szczególnym przypadkiem (IOB).

W czwartej części prezentowały się Klastry z Wielkopolski przedstawiając swoje osiągniecia oraz porażki związane z dotychczasową działalnością. W ramach tej części zaprezentowały się m.in.: Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski z Kalisza, WaSTE-Klaster, Klaster Leszczyńskie Smaki, Leszczyński Klaster Budowlany, Wielkopolski Klaster Kolejowy. Przedstawiciele klastrów omawiali swoją działalność, dzielili się spostrzeżeniami z realizacji projektów. Dyskutowano również o możliwościach pozyskiwania dotacji z programów krajowych i unijnych.

W spotkaniu uczestniczył Przemysław Lecyk z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Do pobrania
- haronogram szkolenia

   

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl