48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 6-7.03.2018r. oraz 8-9.03.2018r. odbyły się szkolenia dla doradców rolniczych dotyczące zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesienie, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na rok 2018 oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem aplikacji e-Wniosek Plus.

Pierwszy termin szkolenia zorganizowany w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielniku przyciągnął blisko 120 doradców rolniczych, którzy z uwagą słuchali wykładowców. Drugie szkolenie, w terminie 8-9.03.2018r. miało miejsce w poznańskim oddziale CDR i cieszyło się również dużą frekwencją uczestników. Oba szkolenia zostały przeprowadzone przez pracowników poznańskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału CDR w Poznaniu.

Bardzo duża aktywność uczestników szkolenia skupiona była wokół zmian w płatnościach - szczególnie nowej aplikacji e-WniosekPlus. Na liczne pytania szczegółowo odpowiadali przedstawiciele ARiMR.
Udział w dwudniowym szkoleniu niezbędny był do uzyskania przez doradców uprawnień do obsługi aplikacji e-WniosekPlus. Uczestnictwo wyłącznie w pierwszym dniu szkolenia nie skutkowało nadaniem tych uprawnień – stanowiło odświeżenie i aktualizację wiedzy i umiejętności. Doradcy, którzy chcieli zdobyć niezbędne uprawnienia, zobowiązani byli do udziału w drugim dniu, który zakończył się testem sprawdzającym wiedzę.

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl