48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W Jasionce pod Rzeszowem w dniach 23-24 marca 2018 r. odbyło się Europejskie Forum Rolnicze na którym dyskutowano nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej. Poruszano kwestię wyrównania dopłat bezpośrednich, podziału środków i problemów związanych z mniejszym budżetem po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Stoi przed nami wiele ważnych zagadnień, którymi będziemy musieli się zająć. Ponosimy koszty związane z walką z chorobami takimi jak ASF czy ptasia grypa.

 

Mamy problemy wynikające ze zmian klimatu, koniecznością dbania o środowisko, racjonalnego wykorzystania azotu i zapobieganiu odpływu azotanów do wód gruntowych. Musimy więcej eksportować by zagospodarować nadwyżki żywności jakie mamy w Europie.

Powinniśmy więcej funduszy przeznaczać na postęp techniczny, wdrażanie nowych technologii, cyfryzację. Rolnicy w krajach UE mają różne warunki i możliwości produkcji niemniej łączy ich też wiele wspólnych interesów i celów. Są to między innymi zgodność co do konieczności przeznaczenia większych funduszy na naukę i badania oraz na wzmocnienie eksportu. To główne, ale nie wszystkie tematy jakie poruszane były podczas sesji panelowych. Udział w Forum wzięło bardzo dużo gości z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek państwowych, instytutów naukowych, agencji, instytucji otoczenia biznesu, banków, firm, ale również organizacji rolniczych, doradców rolniczych i rolników.

Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa, a także ministrowie rolnictwa z Czech, Węgier, Francji i Polski zgodni byli co do konieczności szerokiej dyskusji co do przyszłego kształtu WPR. Przed nami jeszcze wiele spotkań i uzgodnień, ale ważne jest by czynnie uczestniczyć w tworzeniu nowej Wspólnej Polityki Rolnej, która powinna być skuteczniejsza i powinna przyczynić się do poprawy konkurencyjności naszej żywności na rynkach zewnętrznych.


W Forum wzięła udział delegacja z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wielu doradców z ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl