48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W ostatnich dniach kwietnia odbyło się szkolenie stacjonarno-wyjazdowe „Doskonalenie umiejętności ekspertów przyrodniczych w zakresie rozpoznawania i kwalifikowania siedlisk przyrodniczych”, dotyczące sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z aktualnymi przepisami dotyczącymi Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, przyrodniczymi aspektami jego realizacji, charakterystyką gatunków ptaków oraz wymogami określonymi dla poszczegównych wariantów „ptasich” Pakietu 4. Ponadto, w ramach ćwiczeń sporządzali dokumentację przyrodniczą ornitologiczną.


Drugi dzień obejmował zajęcia praktyczne na terenie Puszczy Kampinoskiej z zakresu m.in. prawidłowego wyznaczania działek RSO, wyznaczania punktów kontroli, prowadzenie obserwacji, opisu siedliska na działce RSO, rozpoznawania gatunków ptaków.

W czerwcu planowane jest szkolenie terenowe botaniczne z zakresu rozpoznawania i kwalifikowania siedlisk przyrodniczych. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie CDR.


 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl