48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Ponad 60 naukowców z 11 krajów europejskich zgromadziło się w Ancenis (Francja) na 1. dorocznym spotkaniu projektu europejskiego ReMIX. Projekt ReMIX, finansowany przez UE w ramach programu "Horyzont 2020", prowadzi działania na rzecz popularyzacji stosowania mieszanek roślin uprawnych w europejskich systemach rolnych, poprzez czteroletni wspólny projekt badawczy, który zapewni wiarygodność naukową , ale także ekonomicznie i społecznie wartościową nową wiedzę, zarówno dla konwencjonalnych, jak i ekologicznych systemów rolniczych.

Mieszanki gatunków, znane również jako międzyplony są dobrze znane ze swojej zdolności do zwiększania wydajności wykorzystania zasobów, poprawy kontroli szkodników, chorób i chwastów oraz zwiększenia wydajności i odporności roślin w zmiennych warunkach klimatycznych, w szczególności w systemach o niskim nakładzie i systemach rolnictwa ekologicznego. Jednak szereg praktycznych wyzwań utrudnia ich powszechne przyjęcie w Europie. Wiąże się to często z brakiem konkretnych dostosowanych odmian mieszanek, braku lokalnie dostosowanych praktyk zarządzania, a także lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych rozwiązań logistycznych i handlowych.

Projekt ReMIX zajmuje się głównymi aspektami związanymi z wprowadzaniem mieszanek gatunków do europejskich systemów rolniczych, poprzez odniesienie się do całego łańcucha wartości rolnictwa. Projekt prowadzi badania podstawowe i stosowane, obejmujące szeroki zakres obszarów naukowych, takich jak badanie mechanizmów leżących u podstaw korzyści wynikających z mieszanek gatunków i ich zdolności adaptacji do różnych warunków glebowych i klimatycznych. Zajmuje się także produkcją nowych zasobów genetycznych i identyfikacją odmian nadających się do wykorzystania w mieszankach gatunków oraz symulacją skutków wyboru gatunków, praktyk zarządzania i warunków środowiskowych w odniesieniu do wydajności mieszanin gatunków. ReMIX ma także na celu opracowanie zoptymalizowanych ustawień technicznych dla istniejących maszyn rolniczych w celu ułatwienia zbioru mieszanek gatunków i separacji ziarna w celu zwiększenia ich rentowności.

W ramach projektu ReMIX, powołana została sieć współpracy publicznych i prywatnych instytucji badawczych, szkolnictwa wyższego, instytucji doradczych, spółdzielni rolniczych, przemysłu oraz MŚP. Partnerstwo obejmuje 24 partnerów z 11 krajów UE oraz Szwajcarię i Chiny. Projekt rozpoczął się w maju 2017 r. i zakończy się w kwietniu 2021 r.

Więcej informacji o projekcie dostępne na stronie internetowej: www.remix-intercrops.eu

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl