48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 22-23.05.2018 w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu odbyła się konferencja pt „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji zwierzęcej” skierowana do doradców zajmujących się produkcją zwierzęcą.
Konferencję otworzył Pan Henryk Skórnicki Dyrektor CDR o/Radom. Pan Dyrektor podkreślił znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy nauką a praktyką w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnictwa a także nowych wyzwań które wyznacza Wspólna Polityka Rolna. Przedstawiciele nauki z Instytut Zootechniki PIB, UP Lublin, SGGW Warszawa, PIWet-PIB Puławy, IGHZ PAN w Jastrzębcu w ciągu dwóch dni konferencji przedstawili 20 prezentacji omawiając wyniki swoich badań.

Tematyka dotyczyły wielu zagadnień takich jak: warunki utrzymania zwierząt, wykorzystanie w chowie ras lokalnych, innowacyjne żywienie zwierząt, czy wytwarzanie markowych produktów regionalnych. Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje dotyczące problematyki weterynaryjnej a także bezpieczeństwa zdrowotnego produktów tradycyjnych i regionalnych w kontekście wymagań prawnych. Ciekawostką była również prezentacja dotycząca hodowli alpak jako alternatywnego źródła dochodu w gospodarstwie.

Ożywiona dyskusja oraz liczne pytania kierowane do prelegentów świadczą o potrzebie zorganizowania podobnej konferencji w przyszłym roku.

13IMG 20180522 102415

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl