48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu 13 czerwca 2019 roku przeprowadzili szkolenie na zaproszenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Szkolenie skierowane dla doradców rolniczych dotyczyło zasad przyznawania pomocy w ramach działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Szkolenie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła doradztwa w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej, gdzie m.in. zostały omówione zagadnienia dotyczące procedur zakładania działalności pozarolniczej, opodatkowania i ubezpieczeń.
W drugiej części przedstawiono zasady przyznawania pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Bardzo duża aktywność uczestników szkolenia skupiona była wokół zmian opublikowanych w nowym rozporządzeniu z dnia 11 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 922), dotyczących przede wszystkim zniesienia obowiązku ubezpieczenia społecznego w ZUS przed wypłatą I raty pomocy i przedłożenia zaświadczenia o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z wnioskiem o wypłatę II raty pomocy, skrócenia czasu utrzymania miejsc pracy oraz złagodzenie sankcji.

Zaproponowane wyżej zmiany oraz zwiększenie poziomu premii z 100 tys. do 150 tys. zł i dodatkowe 50 tys. na każde utworzone miejsce pracy, mają zachęcić potencjalnych beneficjentów do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania.
 

szkolenie 1 szkolenie 2 szkolenie 3

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl