48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W obecności podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego 14 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce uroczyste podpisanie umów pomiędzy Partnerami KSOW a Centrum Doradztwa Rolniczego. Wiceminister  Ryszard Zarudzki złożył gratulacje za wysokiej jakości projekty i zaznaczył, że projekty te stanowią istotny element w wspieraniu rozwoju polskiej wsi. Podkreślił również fakt, że wyzwania, które podejmują partnerzy w ramach swoich projektów, realizują Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego umowy podpisywał Dyrektor Jacek Węsierski.

Dziękujemy wszystkim Partnerom KSOW za udział w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca planuje w IV kwartale 2019 r. ogłoszenie kolejnego konkursu dla partnerów KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, z możliwością składania wniosków na realizację operacji dwuletnich.   Więcej informacji...

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl