48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie aktywnie uczestniczy i koordynuje działania zespołu roboczego ds. zanieczyszczenia wód. W dniu 12 czerwca 2019r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego nt: “Ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzenia rolniczego” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: MRiRW – Departamentu Płatności Bezpośrednich, ARiMR – Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, GIOŚ, ITP w Falentach, SGGW, KSCHR w Warszawie, KRIR, FDPA, Ośrodków Doradztwa Rolniczego CDR w Brwinowie oddz. w Warszawie, Radomiu i Poznaniu. Podczas spotkania przedstawiono informacje dotycząca aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania „Programu azotanowego”.

W wyniku ustaleń Zespołu Roboczego, które odbyło się w 2018 roku, zebrano listę problemowych pytań dotyczących wdrażania Programu działań od poszczególnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego i od Krajowej Izby Rolniczej. Listę z pytaniami uporządkowano tematycznie i przekazano do odpowiednich ministerstw. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami odpowiedzi na pytania z listy zostały umieszczone na stronie internetowej MGMiŻŚ :
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego

Przedstawiciele ARiMR oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska omówili wyniki kontroli pod kątem spełniania wymogów związanych z Programem azotanowym. Na spotkaniu zaprezentowano również kilka ciekawych rozwiązań wypracowanych w ramach projektów badawczych, które mogą być wykorzystane w kontekście ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Członkowie zespołu przygotowali szereg rekomendacji do realizacji różnych działań związanych z wdrażaniem programu azotanowego.

DSC 0149

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl