48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Informujemy o utworzeniu w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku. Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

Szkoła doktorska będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych:

  1. nauki biologiczne,
  2. rolnictwo i ogrodnictwo oraz
  3. zootechnika i rybactwo.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można będzie realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów.

Obejmują one:

  • różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, grzybów i zwierząt zarówno współcześnie jak i w przeszłości;
  • fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt;
  • ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących różnorodność biologiczną;
  • chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin i czynniki wpływające na produktywności organizmów.

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej: https://www.botany.pl

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl