48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Od 1 stycznia 2018 roku, francuskie Stowarzyszenie Koordynacji Technicznej Rolnictwa (lider projektu) wraz z innymi  europejskimi partnerami (31) realizują  projekt NEFERTITI, finansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Polskim uczestnikiem projektu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. NEFERTITI jest wyjątkowym przedsięwzięciem tworzącym 10 sieci tematycznych w ramach których podmioty związane z sektorem rolnictwa, poprzez wymianę wiedzy, tworzą  wartość dodaną w postaci promocji bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

W dniach 25-27.06.2019 roku, w ramach realizacji projektu  zorganizowana została wizyta (cross visit) w gospodarstwie pana Wiesława Gryna w Rogowie, w powiecie zamojskim. Cross visits są jednym z kluczowych działań realizujących założenia projektu. Odbyte spotkanie dotyczyło w tym wypadku ‘optymalnej jakości gleby w uprawach roślin” przy zastosowaniu metody pasowej w uprawie gleby. Program spotkania obejmował wykłady, wizytę na polu, prezentację innowacyjnych rozwiązań dotyczących sprzętu do uprawy pasowej, a także pokaz filmów. W spotkaniu udział wzięli rolnicy, doradcy oraz przedstawiciele nauki z czterech krajów (Polski, Belgii, Hiszpanii, Holandii). W trakcie spotkania pan Wiesław Gryn zaprezentował swoje gospodarstwo ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej maszyny do uprawy pasowej, którą sam zaprojektował i zbudował we własnym gospodarstwie. Innowacyjność urządzenia polega na  aplikacji nawozów w głąb gleby  nawet do 40 cm. Pokaz poprzedzony był wykładem prof. Jana Jadczyszyna z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i  dotyczył wpływu stosowanej technologii uprawy pasowej na jakość gleb w gospodarstwie. Przedstawione zostały wieloletnie doświadczenia i rezultaty otrzymane w wyniku współpracy. Wybór miejsca, tematu wizyty oraz sposób jej przeprowadzenia  zostały wysoko ocenione prze uczestników  podczas końcowej dyskusji.

Informacje nt. NEFERTITI dostępne są pod adresem: https://nefertiti-h2020.eu


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl