48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 28-29 października 2019r. w Urszulinie woj. lubelskim odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi seminarium poświęcone działaniom leśnym wdrażanym w ramach PROW 2014-2020, a w szczególności nowemu poddziałaniu: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

W pierwszym dniu omówiono warunki przyznawania pomocy w ramach działań leśnych (MRiRW), sporządzanie planów inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (PGL LP) oraz procedury kontroli administracyjnych i na miejscu w zakresie nowego poddziałania leśnego PROW 2014-2020 (ARiMR).

W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna (terenowa) w Nadleśnictwie Chotyłów.

02
Uczestnicy mogli w praktyce zobaczyć prawidłowo wykonane inwestycje możliwe do realizacji w ramach nowego poddziałania, np.: wprowadzanie podszytów, założenie remizy, odnawianie luk po szkodach, zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem, wprowadzanie II piętra czy czyszczenia późne w nasadzeniach dębu i sosny.

Opr. B. Sazońska, T. Stachowicz
Centrum Doradztwa Rolniczego O/ w Radomiu.

Do pobrania:

Prezentacja

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl