48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 06-07.11.2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizatorem wyjazdu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W konferencji wzięło udział 100 osób , w tym rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe.

Konferencja obejmowała dwa dni – pierwszy dzień wykładowy , drugiego dnia uczestnicy udali się do gospodarstwa rolnego.

Dzień 1

W środę 6 listopada uczestnicy wysłuchali wykładów, które dotyczyły realizacji dyrektyw prośrodowiskowych w sferze rolnictwa , wyzwań środowiskowych przyszłej WPR a także informacji na temat budowy efektywnego modelu optymalizacji nawożenia w perspektywie przyszłej WPR. Swoje wykłady wygłosili także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska na temat gospodarki odpadam- BDO. Przedstawiony był Kodeks Doradczy Dobrych Praktyk Rolniczych dotyczący ograniczenia emisji amoniaku oraz informacje na temat kontroli z zakresie ochrony środowiska realizowane w gospodarstwach rolnych. Podsumowano także dotychczasową działalność doradczą we wprowadzaniu programu azotanowego.

W konferencji wzięli udział zagraniczni goście , którzy wygłosili prezentacje na temat doświadczeń w zakresie wdrażania dyrektywy NEC w Irlandii oraz dobrych praktyk rolniczych w zakresie zrównoważonego nawożenia w Niemczech.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w którym wziął udział przedstawiciel świata nauki, doradztwa rolniczego oraz rolnik.

Dzień 2

Wizyta w gospodarstwie rolnym położonym w północnej części województwa mazowieckiego w miejscowości Ogródek. Gospodarstwo prowadzi hodowlę bydła mlecznego – ok 500 szt. Powierzchnia na jakiej gospodaruje rolnik to 360 ha , na których uprawiana jest kukurydza, trawy oraz mieszanki motylkowatych w trawami. Uczestnicy zapoznali się nowoczesną technologią utrzymywania bydła mlecznego. Pokazano specjalistyczne urządzenia do udoju oraz utrzymania dobrostanu zwierząt a także opowiedziano o metodach zagospodarowania odpadów odzwierzęcych.

Prezentacje prelegentów konferencji dostępne do pobrania: link

 Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

KSOW wies dla wsi

1IMG 20191106 131356IMG 20191106 132130IMG 20191106 140708

IMG 20191106 203004IMG 20191107 125616IMG 20191107 125830IMG 20191107 124949

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl