48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Ambasada RP w Abu Zabi uprzejmie informuje, że w związku z realizacją przyjętej w 2018 r. Strategii Bezpieczeństwa Żywnościowego PZEA (UAE Food Security Strategii 2051) rząd PZEA ogłosił w ostatnich dniach otwarcie rejestracji pomysłów innowacyjnych dot. rozwoju rolnictwa oraz pomysłów związanych z poprawą bezpieczeństwa żywnościowego w ramach konkursu pod nazwą FOODTECH Challenge.


Jest to inicjatywa Biura Bezpieczeństwa Żywnościowego zarządczego przez Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego, Mariam Al Mheiri. „rojekt wspierany jest również przez Abu Dhabi Agriculture and Food Authority, Al Dahra Group, Masdar City oraz The Catalyst - inkubator startupów (wspólna inicjatywa Masdar City i New York Uniyersity).
Rząd emiratów przeznaczył 1 mln USD na nagrody dla pięciu projektów najbardziej innowacyjnych pomysłów, które zgiaszone zostaną do konku-su z całego świata. Celem tej inicjatywy jest rozwój w Emiratach zdolności produkcyjnych sektora żywności, rozwój rolnictwa poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego (R8D), co jest elementem realizacji ww. strategii.

 
I. Wyznaczono 5 obszarów, które zdaniem twórców konkursu mogą pomóc w rozpoczęciu poszukiwania rozwiązań w rolnictwie i technologiach żywności:

1. Rolnictwo (Farming)
Rolnictwo wskazane zostało jako jest jednym z kluczowych obszarów innowacji, tak aby wykorzystać nieużyteczną w kraju przestrzeń. W Emiratach stawia się na tzw. rolnictwo pionowe, które wykorzystuje infrastrukturę miejską i zmniejsza emisję CO w transporcie żywności, ale także ma hydroponikę nowe odmiany roślin, które będą bardziej odporne na ekstremalne klimaty i nie potrzebują dużo wody. Tu możliwości dla projektów są prawie nieograniczone.

2. Odżywianie (Nutrition)
Wartość składników odżywczych jest jednym z kluczowych aspektów bezpieczeństwa żywnościowego. Wraz ze spadkiem wartości odżywczych spada wartość żywności. Skład żywności zawierEjącej właściwe składniki odżywcze ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia I zapobiegania chorobom. Wiele konsumentów w Emiratach bazuje w swojej diecie na importowanych owocach, takich jak różowa pitaja czy maliny, które mają właściwości przeciwutleniaczowe. Zatem wszelkie projekty dot. technik hodowli nowych gatun<ów roślin o wysokich wartościach odżywczych są mile widziane, szczególnie te, które byłyby odpowiedzią na możlwości upraw w PZEA zdrowszych owoców i warzyw.

3. Odpady żywności (Food Waste)
Wg FAO, około 1/3 żywności produkowanej na świecie do spożyck przez ludzi ginie lub podlega marnotrawstwu i jest to każdego roku 1,3 ok. mld ton. Zwalczanie tego zjawiska jest jednym z kluczowych filarów bezpieczeństwa żywnościowego. lm mniej odpadów, tym więcej żywności do spożycia.W PZEA obserwuje się dwa główne kierunki marnotrawienia żywności:
1. Supermarkety i restauracje wyrzucają jedzenie do śmieci (nawet jeśli jest ono w idealnym stanie) zamiast je rozdawać. Francja np. zakazała takich praktyk.
2. Procesy gnicia produktów to kolejny problem, który zmusza ludzi i firmy do wyrzucania żywności.
Zatem wyzwaniem stają się rozwiązania przedłużające życie żywności. I tak np. Apeel Sciences z USA opracował spray wytwarzany z odpadów żywnościowych, który przedłuża ich żywotność i opóźnia ich zepsucie.

4. Identyfikowalność (Traceability)
Może się wydawać, że identyfikowalność żywności nie ma większegc znaczenia, jednak wspiera ono monitorowanie procesów, co może oznaczać lepsze praktyki żywieniowe rolników i u pośredników w handlu 82B. Ponieważ społeczeństwo staje się coraz bardziej świadomie swoich emisji CO2 i poszerza swoją wiedzę, przy równoczesnym rozwoju i zastosowaniu technologii blockchain, to łańcuch dostaw można znacznie poprawić. Można również zoptymalizować czas „od pola do stołu”, pomagając konsumentom w dostarczaniu świeższej żywności, unikając jednocześnie strat podczas transportu. Wszelkiego rodzaju pomysły na rozwiązania będą mile widziane.

5. Alternatywy żywnościowe (Food Alternatiyes)
Tradycyjne przemysły mięsny i mleczarski generują wysokie emisje CO2, a produkty obu sektorów są spożywane głównie ze względu na zawartość białka. Naukowcy zajmujący się żywnością w różnych krajach opracowują alternatywy, które są znacznie bardziej zrównoważone pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Na przykład białko wytwarzane z owadów staje się coraz bardziej popularne. Takie alternatywne źródła żywności z pewnością zyskają popularność w regionie, ponieważ są łatwe I wydajne do
utrzymania.


II. Sposób zgłaszania pomysłów
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie kompleksowego wniosku zawierającego szczegółowy zarys rozwiązania, które dotyczy konkretnego wyzwania zidentyfikowanego w sektorze rolnictwa w PZEA oraz dot. poprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Do wniosku należy dołączyć jednominutowy film, który wprowadzi członków komisji w temat i wyjaśni pomysł oraz sposób, w jaki można go wdrożyć. Wnioski należy składać poprzez stronę projektu, tj. www.foodtechchallenge.com.


Komisja, która dokona wyboru składać się będzie z wybitnych międzynarodowych specjalistów z dziedziny technologii i ekonomii, którzy ocenia przesłane pomysły i projekty pod wzgledem wydajności, kreatywności i skalowalności projektu. Cztery zwycięskie projekty zostaną ogłoszone w dwóch kategoriach: „Domowe gospodarstwo rolne” i „Społeczność rolnicza”. Zwycięscy zostaną wyłonieni do końca kwietniu 2020 r. Następnie do każdego z 4 wybranych projektów opracowane zostaną indywidualne plany ich wdrażania.

Komentarz:
Inicjatywa FOODTECH Chaltenge ma na celu zachęcenia innowatorów z całego świata do uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości zrównoważonych systemów żywnościowych Emiratów w ramach krajowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego tego kraju. Wg Al Mheiri, „przeznaczenie przedmiotowej kwoty na nagrody ma na celu przekształcenie istotnych wyzwań w wiodące możliwości i projekty, które pomogą napędzać gospodarkę krajową, zapewniają sprzyjający klimat dla innowacji i sformułują pragmatyczne rozwiązania dla wyzwań, które stoją przed tym istotnym dla nas sektorem.


Pomoże to w osiągnięciu bezpieczństwa żywnościowego kraju, wspieranego nowoczesnymi technologiami. Ponadto zapewni społeczeństwu zdrowsze bezpieczniejsze produkty spożywcze o wyższej wartości odżywczej. Wg twórców pomysłu, poszukiwanie rozwiązań należy do największych wyzwań kraju, a innowacje i technologie określają przysztościcwe podejście PZEA do rozwoju i dywersyfikacji. Ogłaszając FOODTECH Challenge Emiraty zapraszają do współpracy innowatorów z całego świata, podkreślając, że konkurs ten „zapewnia jednostkom, naukowcom, przedsiębiorcom, instytucjom naukowym i uniwersytetom możliwość przyczynienia się do znalezienia możliwych rozwiązań naukowych i rozpoczęcia pionierskich projektów produkcji żywności przy użyciu skutecznych rozwiązań technologicznych i ekoromicznych”.


Rząd PZEA jest pewny, że stosując tego typu zachęty w poważnym stopniu przyczyni się do realizacji celów strategii oraz, że rozwój rolnictwa N kraju o ekstremalnych warunkach klimatyczno glebowych jest możliwy. Podczas ogłaszania inicjatywy wiceprezydent PZEA i władca Dubaju, szejk Mohammed Bm Rashid Al Maktoum stwierdził, „eksperci mówili nam, że na naszej ziemi nie będzie można uprawiać roślin, a dziś mamy już ponad 40tys. gospodarstw rolnych, gdy w 1971 r. byto ich zaledwie 4 tys.”


Jednak prawda jest taka, że bez wsparcia rządowego biznes rolniczy w Emiratach samodzielnie nie udziwniałaby kosztów prowadzenia gospodarstw rolnych. Placówka sugeruje rozpowszechnienie informacji nt. tej inicjatywy w polskich środowiskach naukowobadawczych, uniwersyteckich, wśód organizacji branżowych i regionalnych oraz wśród przedsiębiorców. Wybrane przez Emiraty pomysły odbiją się echem na cały świat. Można liczyć się również z tym, że inne ciekawe pomysły zebrane w ramach konkursu mogą spotkać się także w przyszłości z zainteresowaniem.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl