48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 2-3 września br. w Częstochowie odbyła się 26. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego. Tegoroczne dożynki miały szczególny charakter, gdyż zbiegły się z jubileuszem 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 Pierwszego dnia, w ramach 26. Krajowej Wystawy Rolniczej, odbyła się konferencja pn. „Wykorzystanie środków PROW 2007 – 2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW w perspektywie 2014 – 2020”. Konferencję otworzył pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, którego wystąpienie poświęcone było II filarowi wspólnej polityki rolnej, zwłaszcza polskim priorytetom w jej ramach. Wykłady o wynikach dotychczasowych działań w ramach PROW 2007 – 2013 oraz możliwościach wykorzystania środków PROW na lata 2014 – 2020 wygłosili pani Beata Fąfera (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie) oraz pan Jerzy Motłoch, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Jak co roku swoją obecność zaznaczyło Centrum Doradztwa Rolniczego. Stoisko reprezentowali pracownicy z Oddziału w Krakowie. Rolnicy mogli tam uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aktualnych działań PROW 2014-2020, a także m.in. poznać bogatą ofertę Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, zapoznać się z ideą Gospodarstw Opiekuńczych i aktualną ofertą szkoleniową. Dodatkowo na stoiskach Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczestnicy mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach a także poznać klimat zagród edukacyjych i bezpośrednio porozmawiać z właścicielami gospodarstw "Stefanówka" i "Owczarkowa Zagroda - Wąsocz"

Drugiego dnia na Jasnej Górze odbyły się uroczyste obchody Święta Dziękczynienia, w którym wzięły udział delegacje rolników z całego kraju. Podczas uroczystości przemówił także Szef Resortu Rolnictwa – Krzysztof Jurgiel. Minister podziękował rolnikom za trud włożony w zebranie tegorocznych plonów i zwrócił uwagę na zmiany zachodzące na wsiach i obszarach wiejskich, zwłaszcza na wzrost opłacalności produkcji i rosnącym eksporcie produktów rolno – spożywczych. Zapowiedział też, że dla polskiego rządu rozwój rolnictwa jest jednym ze strategicznych celów. W dorocznych uroczystościach częstochowskich wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających. Wystawie towarzyszyły XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl