48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” organizuje w dniach 12-13.10.2017 r. konferencję dotyczącą rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.

loga operacji  ksow 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności” organizuje w dniach 12-13.10.2017 r. konferencję dotyczącą rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.W ramach operacji przewidziano 2 działania.Pierwsze z nich to konferencja, na, której uczestnicy, głównie rolnicy ekologiczni w tym laureaci Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” z lat 2008-2016 pozyskają informacje dotyczące wybranych działań PROW 2014-2020 mogących stanowić bodziec do rozwoju branży i poprawiających konkurencyjność gospodarstw ekologicznych tj. przetwórstwa surowców rolniczych, modernizacji gospodarstw, działania Rolnictwo ekologiczne. Ponadto przedstawione zostaną informację o sytuacji rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz stan prac nad zmianami w rozporządzeniu Rady (WE) NR 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
W drugim dniu Konferencji przewidziano prezentacje najlepszych praktyk w gospodarstwach ekologicznych- dotychczasowych laureatów Konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne a po jej zakończeniu uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu na „ Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2017”.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące programu i miejsca Konferencji oraz Konkursu podamy w późniejszym terminie, po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Regulamin konkursu

Operacja realizowana  w ramach Planu działania

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypKSOW

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Informacji udzielają: Anna Litwinow tel. 48-3656939 i Marek Krysztoforski- tel. 48-3656934

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl