48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

– planowany termin otwarcia Wrzesień 2019

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Skierniewicach zaprasza na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w szkołach i placówkach rolniczych. Celem studiów jest przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i placówek rolniczych do podwyższenia i uzupełnienia kwalifikacji, kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania jednostkami edukacyjnymi oraz praktycznego i teoretycznego kształcenia rolniczego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach zaprasza na studia podyplomowe Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych podległych MRiRW oraz samorządowych. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magistrów, inżynierów, licencjatów) oraz do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i żywienia człowieka, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji  z dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii.

KOMUNIKAT
Zapraszamy na egzamin końcowy dnia 9 czerwca 2019 roku od godziny 10.00, który odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych: Rolnictwo-ogrodnictwo.
Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z niektórych działań PROW 2014-2020 jak: „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Komunikat

Absolwentów studiów podyplomowych z zakresu OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO -edycja 9 zapraszamy po odbiór świadectw do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pokój 17.

  • - osobiście lub przez osobę upoważnioną, - termin i godzinę odbioru należy uzgodnić w rozmowie telefonicznej - 22 729 66 34 do 38 wew.175; 691 110 125, mgr Maria Majszyk
  • - pocztą - po uprzednim mailowym wskazaniu adresu dostarczenia świadectwa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

Przypominamy o opłacie za wydanie świadectwa w wysokości 30 złotych, którą należy wpłacić na konto uczelni.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Batorego 64 C, 96-100 Skierniewice
PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Komunikat - Absolwentów studiów podyplomowych z zakresu Rolnictwo-Ogrodnictwo zapraszamy po odbiór świadectw do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pokój 17.

- osobiście lub przez osobę upoważnioną, - termin i godzinę odbioru należy uzgodnić w rozmowie telefonicznej
- pocztą - po uprzednim mailowym wskazaniu adresu dostarczenia świadectwa.
- 22 729 66 34 do 38) wew.175. mgr Maria Majszyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 691 110 125

Przypominamy o opłacie za wydanie świadectwa w wysokości 30 złotych, którą należy wpłacić na konto uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Batorego 64 C, 96 -100 Skierniewice
PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych w Skierniewicach przy współpracy z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej (KCER) w Brwinowie.
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki - Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Charakterystyka studiów:
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania RŚK.
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

KOMUNIKAT
Absolwentów studiów podyplomowych z zakresu Rolnictwo-Ogrodnictwo zapraszamy po odbiór świadectw do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pokój 17.
- osobiście lub przez osobę upoważnioną, - termin i godzinę odbioru należy uzgodnić w rozmowie telefonicznej,
- pocztą, po uprzednim mailowym wskazaniu adresu dostarczenia świadectwa.
mgr inż. Grażyna Bulińska       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 696 41 01 91, 22 729 66 34 do 38 wew.175
mgr Maria Majszyk                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 691 110 125, 22 729 66 34 do 38 wew.175

Przypominamy o opłacie za wydanie świadectwa w wysokości 30 złotych, którą należy wpłacić na konto uczelni.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Batorego 64 C, 96 -100 Skierniewice
PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl