48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

ZDR okladkaWydano kolejny, 95. numer kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1/2019.

W urozmaiconym tematycznie, kolejnym numerze ZDR dominuje tematyka ekonomiki rolnictwa. Numer otwiera artykuł dotyczący potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, wskazując na zróżnicowanie potencjału w poszczególnych krajach europejskich oraz zachodzące w tym zakresie zmiany. Tematykę związaną z ekonomiką rolnictwa porusza też kolejny tekst, w którym autor omawia wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych na potencjał produkcyjny i efektywność gospodarstw rolnych. Badania przeprowadzono na terenie byłego województwa bydgoskiego dla gospodarstw, które przed akcesją Polski do UE korzystały z kredytów preferencyjnych oraz prowadziły rachunkowość w systemie Polski FADN. Trzeci artykuł, również zakresu ekonomiki, to analiza opłacalności produkcji drobiarskiej w gospodarstwach indywidualnych w latach 2014-2016.

Podobnie jak w poprzednich, nie zabrakło i w tym numerze artykułów poświęconych tematyce związanej bezpośrednio z uprawą roli i produkcją roślinną. Pierwszy temat - dotyczący zmian odczynu i zasobności w wybrane składniki gleb użytków zielonych w Polsce - prezentują pracownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, porównując sytuację w tym zakresie w latach 2008 i 2016.

Równie interesujący i co podkreślmy - ważny dla doradztwa rolniczego jest drugi artykuł, który dotyczy pojawu na terenie naszego kraju nowego zagrożenia dla upraw buraka. Autorzy prezentując szczegółowy opis biologii szkodnika z gatunku Szarek komośnik, jednocześnie zapoznają czytelnika z różnymi metodami jego zwalczania, dodatkowo ilustrując tekst wieloma fotografiami.

Certyfikacja i promocja produktów szansą dla rozwoju gospodarstw utrzymujących rasy rodzime zwierząt gospodarskich to kolejny ciekawy temat prezentowany w pierwszym tegorocznym numerze ZDR.   

Numer zamyka przeglądowy artykuł zamieszczony w dziale Informacje, przedstawiający charakterystykę gospodarstw ekologicznych funkcjonujących w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

ZDR Nr 1/2019 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2019 (pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
ZDR Nr 3/2019 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2019 (pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
  • spis treści
  • streszczenia

Roczny spis treści PL

Roczny spis treści ANG

ARCHIWUM ZDR z lat 2008 - 2018 (do pobrania pliki PDF z Zagadnieniami Doradztwa Rolniczego) >>>

 


Od Redakcji

Kwartalnik poświęcony doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i  Informacje.

W dziale Artykuły, publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między innymi metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie, w tym przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa,  w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.

Każdy numer zawiera także noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być przydatne w pracy doradczej.

Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych.

Spis treści, jak i streszczenia artykułów w języku angielskim umożliwiają korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym zainteresowanym poznaniem omawianej problematyki w Polsce.


ISSN  1232-3578, ss. ok. 130,  format: 166  x  232 mm
Kwartalnik wydawany od 1994 r. Do końca 2016 r. ukazało się 86 numerów.

Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská, Michał Jerzak, Edmund Kaca, Antonina Kalinichenko, Józef Kania, Andrzej Kowalski, Stanisław Krasowicz, Jędrzej Krupiński, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta

Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak, Sekretarz redakcji i redaktor językowy: Anna Kęszycka
Redaktorzy tematyczni: Agronomia: Ryszard Jaworski, Edward Matuszak, Stefan Pruszyński, Doradztwo: Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza, Ekonomia: Arkadiusz Sadowski, Roman Sass, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Problematyka społeczna: Aleksandra Swulińska-Katulska, Sławomir Zawisza, Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Wspólna Polityka Rolna: Arkadiusz Sadowski, Andrzej P. Wiatrak, Roman Sass
Recenzenci: Elena Horská, Ryszard Jaworski, Józef Kania, Antonina Kalinichenko, Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Stefan Pruszyński, Roman Sass, Aleksandra Swulińska-Katulska, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Sławomir Zawisza


Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cdr.gov.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel: 61 848 71 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.seria.home.pl

Kontakt z Redakcją
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 123, fax.: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunki prenumeraty
Na podstawie złożonego do Wydawcy zamówienia
Roczna prenumerata – 40 zł. Cena egzemplarzy pojedynczych 10 zł. Faktury VAT

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH

FORMULARZ RECENZYJNY

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl