48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 W okresie od 30 listopada do 21 grudnia 2006 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło kurs internetowy pn. "Przepisy prawne a turystyka wiejska". Do końca stycznia 2007 r. uczestnicy nadsyłali rozwiązania zadań zaliczeniowych. Kurs był realizowany na wortalu www.agroturystyka.edu.pl w formie samokształcenia na odległość zapewniającego dostęp do wiedzy w dowolnym miejscu za pomocą indywidualnego loginu i hasła dostępu.

Celem kursu było uaktualnienie i doskonalenie wiedzy doradców w zakresie przepisów prawnych dotyczących prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi. Tematyka kursu dotyczyła aspektów turystyki wiejskiej jako działalności gospodarczej, omówione zostały podatki oraz umowy i odpowiedzialność w turystyce wiejskiej. Wiedza przekazana została uczestnikom w postaci materiałów do samokształcenia opracowanych w formie prezentacji Flash oraz tekstu z pytaniami aktywizującymi uczestnika. Uczestnicy kształcenia mieli możliwość wzajemnej dyskusji na forum oraz dyskusji z ekspertem na chacie.
 Uczestnikami kursu byli doradcy zatrudnieni w państwowych jednostkach doradztwa rolniczego w całym kraju. W kursie łącznie wzięło udział 241 osób, z tej liczby 219 osób zaliczyło egzamin końcowy potwierdzony wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Największym zainteresowaniem kurs cieszył się w województwie wielkopolskim i łódzkim.
Jak się przekonaliśmy kształcenie przez Internet jest metodą równie efektywną jak nauczanie tradycyjne. Dodatkowo metoda ta pozwala na równoczesne kształcenie dużej liczby osób bez ponoszenia kosztów występujących przy organizacji szkolenia stacjonarnego.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl